KUK I SYSTEMET: JAN MÅ IKKE ARBEJDE
Arbejde betyder alt for Jan Jensen.
Men da Jan blev 65 år fratog Helsingør kommune Jans mulighed for at fortsætte sit arbejde i beskyttet beskæftigelse.
Ifølge Handicapkonventionen har alle mennesker med et handicap ret til at arbejde. Men det gælder åbenbart ikke mennesker med handicap, som er over 64 år. Fordi ankestyrelsen har nemlig vurderet, at Helsingør kommune er i sin gode ret til at fratage Jan Jensen sit arbejde.

Der er kuk i systemet. Og derfor vil Chris Palmgren undersøge om politikerne kan hjælpe Jan Jensen med at fortsætte på arbejdsmarkedet.
Chris taler med social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, fra Venstre og beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, fra Enhedslisten.
Embed video
KUK I SYSTEMET: UNGE HANDICAPPEDE BLIVER HJEMLØSE
Play
10:48
KUK I SYSTEMET: UNGE HANDICAPPEDE BLIVER HJEMLØSE
Louise Larsen har ikke noget sted at bo, selvom hun er blevet bevilget et bo-tilbud af Københavns kommune.
Det er ekstra hårdt for Louise at være hjemløs fordi hun har autisme og har brug for faste rammer og rutiner. Men Louises sagsbehandler har sagt, at der kan gå op til fem år før hun kan flytte ind i sin kommende bolig. Og sagsbehandlere henviser i mellemtiden Louise til Herberg.

Kuk i Systemet undersøger den problematiske bolig-situation i Københavns kommune og taler med Københavns socialborgmester, Jesper Christensen, om hvad han kan gøre ved problemerne.
Kontanthjælpsloftet rammer handicappede hårdt
Play
13:54
Kontanthjælpsloftet rammer handicappede hårdt
Kontanthjælpsloftet stresser Camilla Petersen alvorligt. Hun har set sig nødsaget til at spare medicin og hjælpemidler væk. Og situationen har gjort hende så stresset at hun i en presset hændelse fik hjertestop. Det er blevet meget sværere at skulle starte på uddannelse eller arbejde end tidligere. Lige nu handler det for Camilla om at klare hverdagen som enlig mor til to drenge på 2 og 4 år som begge har autisme. Og det er udfordrende at få hverdagen til at fungere for Camilla, som selv har autisme, ADHD og sanseforstyrrelser.

Kuk i Systemet undersøger Camillas muligheder og om magthaverne kan hjælpe de 1000 handicappede som bliver ramt af kontanthjælpsloftet.
MARTIN MÅ IKKE STEMME DA HAN HAR EN VÆRGE
Play
06:04
MARTIN MÅ IKKE STEMME DA HAN HAR EN VÆRGE
Martin Rosenlind må ikke stemme til Folketingsvalget, selvom han er politisk aktiv. Og det er han meget frustreret over. Derfor har han anlagt sag mod staten. Kuk i Systemet undersøger Martins sag og taler også med Martins advokat Christian Dahlager om den kommende retssag d. 19. januar 2017.
Sagsbehandlere på Samlebånd
Play
14:00
Sagsbehandlere på Samlebånd
Marie Plougmann har ADHD og haft 7 forskellige sagsbehandlere på 3 år. Flere gange har hun ikke fået besked, når hun har fået ny sagsbehandler.

- Der står bare et nyt navn på brevene fra kommunen, og det forvirrer mig meget.

Hun er meget træt af hele tiden at skulle genfortælle sin historie til nye folk fra kommunen.

Desværre er hun ikke et enestående eksempel. Det er et generelt problem i landet, ifølge Anni Sørensen, som er forkvinde for LEV:

- På LEVs telefonrådgivning får vi rigtig mange opkald fra mennesker med funktionsnedsættelse, som er frustrerede over at skulle forholde sig til mange sagsbehandlere.

At være tilknyttet en fast sagsbehandler er faktisk det vigtigste for, at mennesker med handicap oplever en god kontakt i sagsbehandlingen. Det er konklusionen i en undersøgelse blandt 1.000 handicappede lavet af Det Centrale Handicap-råd i 2015.

Herlev kommunes direktør, Ulrich Scmidt-Hansen erkender problemet:

- Jeg kan kun beklage det og sige: Det er ikke i orden.

Han peger på, at en del af grunden til den store udskiftning i Herlev kommune inden for voksen handicap-området er, at det kan være hårdt arbejde at være sagsbehandler. Og socialrådgiverforeningen uddyber, at grunden til de mange udskiftninger er for mange sager per sagsbehandler.

Chris Palmgren undersøger sagen i Kuk i Systemet.
LOKE I MISLYKKET RESSOURCERFORLØB 1:2
Play
15:49
LOKE I MISLYKKET RESSOURCERFORLØB 1:2
Chris Palmgren undersøger om politikerne kan hjælpe Loke Jespersen, der føler sig parkeret og ignoreret på et flerårigt ressourceforløb i Københavns Kommune. Chris opsøger denne gang beskæftigelsesordførerne Hans Andersen fra Venstre og Finn Sørensen fra Enhedslisten.
LOKE I MISLYKKET RESSOURCEFORLØB 2:2
Play
16:21
LOKE I MISLYKKET RESSOURCEFORLØB 2:2
Chris Palmgren følger op på, hvordan systemets folk kan hjælpe Loke Jespersen, som er havnet i et mislykket ressourceforløb.
I dette afsnit taler Chris med Københavns borgmester, Anna Mee Allerslev, om, hvordan hun kan hjælpe Loke. Derudover spørger Chris den anden aktør, Væksthuset, om, hvorfor Loke kun har været ude i én dags arbejdsprøvning.
Kuk i Sproget
Play
16:46
Kuk i Sproget
Doven, Umoden, Dårlig og Retarderet.
Er der nogle mennesker der fortjener at blive kaldt sådan af kommunen?

Det er ikke usædvanligt, at mennesker med handicap får sat disse nedværdigende ord på sig. Selv fra det system, der blandt andet er skabt til at hjælpe mennesker med særlige behov.

Thea har modtaget et brev fra Københavns kommune med en masse meget ubehagelige og negative beskrivelser af sin person.

Chris Palmgren opsøger derfor Københavns borgmester Anna Mee Allerslev for at få en forklaring på det uværdige sprogbrug. Og Chris taler også med lektor i psykologi, Jesper Dammeyer, om hvilke konsekvenser det har for et menneske at modtage sådan nogle nedværdigende beskrivelser fra systemet.
KUK I SYSTEMET: JAN MÅ IKKE ARBEJDE
Play
14:04
KUK I SYSTEMET: JAN MÅ IKKE ARBEJDE
Arbejde betyder alt for Jan Jensen.
Men da Jan blev 65 år fratog Helsingør kommune Jans mulighed for at fortsætte sit arbejde i beskyttet beskæftigelse.
Ifølge Handicapkonventionen har alle mennesker med et handicap ret til at arbejde. Men det gælder åbenbart ikke mennesker med handicap, som er over 64 år. Fordi ankestyrelsen har nemlig vurderet, at Helsingør kommune er i sin gode ret til at fratage Jan Jensen sit arbejde.

Der er kuk i systemet. Og derfor vil Chris Palmgren undersøge om politikerne kan hjælpe Jan Jensen med at fortsætte på arbejdsmarkedet.
Chris taler med social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, fra Venstre og beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, fra Enhedslisten.